zsozirisz
zsoziriszzsoziriszzsoziriszzsoziriszzsoziriszzsozirisz
Gondolatok
Ugrás a lap tetejére
Csak az tud élni, ki mindig nevet,
kinek szívéből nem fogy a szeretet,
kinek lelke élettől vidám,
a világ szépségén ámulva csodál.
Ki minden könnyből szivárványt fakaszt,
ki minden sziklából virágot szakaszt,
ki élete gondjain könnyedén átrobog...
Csak az tud élni: KI MINDIG MOSOLYOG
Anonym
45153
zsozirisz
Az igazi boldogság forrása önmagunkban rejlik,
és mások nem tehetik igazán boldogtalanná azt,
aki boldog akar lenni.
Rousseau
11017
zsozirisz
Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
remény, csalódás, küzdelem, bukás,
sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
s meg nem találni - ez az élet.
Madách Imre
5867
zsozirisz
Köszönd meg a lángnak a Világosságot,
de meg ne feledkezz a lámpatartóról,
aki az árnyékban áll kitartó türelemmel.
Tagore
4858
zsozirisz
Örömre várni nem kisebb öröm, mint már örülni...
Shakespeare
4648
zsozirisz
A boldogságnak az a legnagyobb titka,
hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal.
Fontenelle
4514
zsozirisz
Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.
Ady Endre
3632
zsozirisz
A sikeres ember megkapja, amit akar.
A boldog ember örül annak, amit kap.
Brown
3242
zsozirisz
Csak kétféleképpen élheted az életed.
Vagy abban hiszel, hogy a világon
semmi sem varázslat. Vagy pedig abban,
hogy a világon minden varázslat.
Einstein
2636
zsozirisz
Isten szolgálásának legjobb módja, ha
követjük álmainkat. Csak aki maga is boldog,
képes a boldogságot szétárasztani.
Coelho
2529
zsozirisz
Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam,
amin nem tudok változtatni,
adj bátorságot, hogy változtassak, amin lehet,
és adj bölcsességet, hogy a kettő között
különbséget tudjak tenni.
Imádság
2315
zsozirisz
Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen.
Ady Endre
1809
zsozirisz
Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon.
Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött,
az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy.
Exupéry
1668
zsozirisz
Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.
Aurelius
1667
zsozirisz
Soha ne félj kimondani azt, amiről
egész lelkeddel tudod, hogy igaz.
Márai Sándor
1500
zsozirisz
Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul,
egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig
tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem
vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.
Keller
1405
zsozirisz
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége a szórakozásuknak.
Gyökössy Endre
1139
zsozirisz
Emberek milliói döntenek úgy, hogy nem lesznek
érzékenyek. Vastag bőrt növesztenek maguk köré,
hogy senki ne okozhasson nekik fájdalmat.
De ennek nagy ára van. Senki sem okozhat nekik
fájdalmat, de boldoggá sem teheti őket senki.
Osho
1002
zsozirisz
Létünk olyan múló, mint az őszi felhők.
Ha nyomon követjük a születést s a halált, olyan az,
mintha egy zenemũ felvonásait kísérnénk végig.
Az élet nem más, mint egy villámlás az égen.
Elszalad, mint gyors hegyi csermely...
Buddha
860
zsozirisz
Ne rágódjunk kis hibákon, hanem örüljünk a jónak.
Andersen
858
zsozirisz
Sose felejts el mosolyogni.
Még akkor sem, amikor szomorú vagy.
Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba...
Márquez
829
zsozirisz
Bizonyos koron felül már nem az a fontos,
mit mondanak az emberről, hanem
hogy ő mit tart saját magáról...
Legbelül, négyszemközt saját magával, ott ahol
semmiféle ripacskodással, semmilyen ledér
mutatvánnyal nem lehet elkendőzni az igazságot...
Rónay György
690
zsozirisz
Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat,
és közben elfelejt élni.
Rowling
557
zsozirisz
Nem az a fontos, hogy velünk mit tesznek,
hanem az, hogy mi mit teszünk.
Aurelius
554
zsozirisz
Az embernek hinnie kell,
hogy valamihez tehetsége van,
és azt a valamit el kell érnie,
kerüljön bármibe...
M. Curie
552
zsozirisz
Légy őszinte és csak a becsületre adj.
Ne mondj ki szót, mely nem szívedből fakad.
Moliére
482
zsozirisz
Minden apró szenvedés megerősíti az embert,
és segít elviselni a nagyobb szenvedéseket.
Kínai közmondás
454
zsozirisz
Akinek látszunk, arról mindenki ítélhet,
amilyenek valóban vagyunk, arról senki sem.
Voltaire
412
zsozirisz
A nő a gyötrelem és a szenvedés forrása, ugyanakkor
az örömé és a szépségé is. Ebből következik, hogy aki
megtalálja hozzá a kulcsot, sohasem tudja, mit nyit ki,
a pokol vagy a mennyország kapuját.
Grandpierre
407
zsozirisz
Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.
Einstein
395
zsozirisz
Bolond gondolatai mindenkinek vannak,
csakhogy a bölcs nem mondja ki őket.
Wilhelm Busch
303
zsozirisz
Ha nagyon szerencsétlennek érzed magad,
gondolj azokra az emberekre, akik szívesen
cserélnének veled...
Lembke
298
zsozirisz
...az, hogy én ki vagyok, attól függ,
hogy te minek akarsz látni engem.
Millmann
238
zsozirisz
Ha azt kívánod, hogy megbecsüljenek,
tudj megbecsülni másokat.
Tatiosz
233
zsozirisz
Senki sem szerezheti meg mindazt, amit akar, azt
azonban megteheti, hogy ne kívánja azt, amije nincs.
Seneca
227
zsozirisz
Nem akkor leszünk magabiztosak,
ha mindig igazunk van, hanem akkor,
ha nem félünk a tévedéstől.
McIntyre
224
zsozirisz
A fájdalom senkit nem kímél. Öl, butít, nyomorba
dönt. A fájdalom a por, melyből a főnixmadár feltámad,
benne kezdődik az újjászületés. Életet lehel az élő
halottakba. Megtanít rá, hogy nem létezik abszolút
igazság és abszolút hamisság. Megtanítja az élőknek,
hogy ne legyenek biztosak semmiben, amit ismernek.
Alázatossá tesz. Beárnyékol. Megfeketít. Kivilágosít.
A bánat új embert farag belőled, ha közben
nem pusztulsz bele.
Ericsson
210
zsozirisz
A házasság csodálatos misztérium...
a férfi és a nő az a két oszlop, mely fenntartja a Földet,
és megakadályozza, hogy összeomoljon.
Kazantzakisz
203
zsozirisz
Magasból nézve mosolyogni való minden
szívfájdalom. Bizony sokszor még a magunké is...
Andersen
189
zsozirisz
A magány is - mint minden más - csak addig csábító,
amíg nem kényszer. Ahhoz, hogy az ember vidám
gyalogos legyen, okvetlen szükséges egy pár jó ló
vagy autó a háttérben, s ahhoz, hogy vidám
magányban éljen, okvetlenül szükséges a lehetősége,
hogy akkor lép ki belőle, amikor akar.
Fekete István
186
zsozirisz
Az elégedettség forrása gondolkodásunkban rejlik,
és aki az emberi természetre vonatkozó csekély
ismereteinek köszönhetően úgy keresi boldogságát,
hogy mindent meg akar változtatni, kivéve önmagát,
reménytelen dologra pazarolja életét, mert csak
megsokszorozza szenvedéseit, holott ezek
megszüntetését kellene legfőbb céljának tekintenie.
S. Johnson
145
zsozirisz
Az ember csak akkor számíthat mások becsülésére,
ha van önbecsülése, és csak akkor hisznek benne,
ha ő is hisz magában.
Oriana Fallaci
136
zsozirisz
A világon csak akkor lesz békesség, ha a férfiak
térdre hullva esedeznek bocsánatért asszonyaiktól...
J. Keruac
119
zsozirisz
Amit az ember nem szerez meg,
mindig jobbnak látszik annál, mint amije van.
Ebben rejlik az emberi lét romantikája és hülyesége.
Remarque
106
zsozirisz
Ahhoz, hogy az ember győzni tudjon,
hozzátartozik, hogy tudjon veszíteni is.
Erich Segal
101
zsozirisz
Én én vagyok. Te te vagy. Nem azért születtem,
hogy az elvárásaidnak megfeleljek, és te sem
azért születtél, hogy az elvárásaimnak megfelelj.
Én én vagyok. Te te vagy. Ámen.
Gestalt ima
85
zsozirisz
Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted
az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat,
rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.
Indián mondás
77
zsozirisz
Céltalan hajósnak nem kedvez a szél.
Montaigne
74
zsozirisz
Bár minden ember az lenne, aminek látszik...
vagy pedig ne látszanék olyannak, ami nem.
Shakespeare
65
zsozirisz
Nem csak a szerencse vak. Többnyire
elvakítja azokat is, akiket kegyeibe fogad.
Cicero
51
zsozirisz
Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni,
senki se önmagát.
Lev Tolsztoj
42
zsozirisz
Kiktől félek a leginkább?
Azoktól, akik nem ismernek
és rosszat mondanak rólam.
Platon
38
zsozirisz
A büszkeség, ha értelem nélkül marad,
erőtlen és a semminél többet nem ér.
Aiszkhülosz
28
zsozirisz
Magamat kigúnyolom, ha kell,
de hogy más tegye, azt nem tũröm el.
Rostand
22
zsozirisz
A megrovást könnyen elviselik az emberek,
de a kinevetést nem tũrik.
Abba beleegyeznek, hogy ostobák legyenek,
de nevetségesek lenni nem akarnak.
Moliére
19
zsozirisz
Szeretet
Ugrás a lap tetejére
A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél,
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.
József Attila
54315
zsozirisz
Legyen szíved, mely sosem válik kővé,
legyen kedved, mely sosem gyullad haragra,
és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz.
Charles Dickens
17990
zsozirisz
Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged.
Ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad.
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet.
Mózes
13670
zsozirisz
A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.
Goethe
6534
zsozirisz
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet
nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,
nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül
az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltũr.
A szeretet soha el nem múlik.
Pál apostol
1984
zsozirisz
Amint minden rossznak gyökere az önzés,
úgy minden jónak gyökere a szeretet.
Nélküle a gazdag is szegény,
ővele a szegény is gazdag.
Szt. Ágoston
1005
zsozirisz
Köszönöm, hogy te vagy. Az órát köszönöm,
amelyben fényül nyert e világtalan világ.
Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém,
s árnyául elfogadtál sugárzó életednek...
Móra Ferenc
1002
zsozirisz
A szeretet szent dolog.
Ezért szeretetből féld az Istent,
és ne félelemből szeresd.
Szt. Ferenc
868
zsozirisz
Valamely embert szeretni azt jelenti:
úgy látni őt, ahogy Isten elgondolta.
Dosztojevszkij
782
zsozirisz
Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,
Csak te, csak én, örökké és holtomiglan.
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,
Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni.
Stendhal
456
zsozirisz
Csak mert valaki nem úgy szeret téged,
ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy
nem szeret téged szíve minden szeretetével.
Márquez
444
zsozirisz
Harag nem old fel haragot - a szeretet mindent felold.
Buddha
372
zsozirisz
Én tükre vagyok minden mosolyoknak…
én azért élek, hogy visszamosolyogjak virágra,
lepkére, bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra,
szivárványra, fergetegre, fényre, holdra, csillagokra,
szegényekre, gazdagokra, szenvedésre, vidámságra,
jó napokra, rossz napokra, rózsafára, keresztfára,
visszamosolyogjak mindenre, visszamosolyogjak az Istenre.
Mécs László
261
zsozirisz
A szelídség mennyivel nagyobb erő,
mint a nyers erőszak.
Charlotte Bronte
195
zsozirisz
Az az ember, akit bennem szeretsz,
sokkal jobb nálam: én nem olyan vagyok.
De te szeress, és én majd igyekszem,
hogy jobb legyek önmagamnál.
Prisrin
163
zsozirisz
Hiába minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének,
S lennék valakié, lennék valakié.
Ady Endre
119
zsozirisz
Szerelem
Ugrás a lap tetejére
Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.
Juhász Gyula
3394
zsozirisz
Visz a vonat, megyek utánad,
talán ma még meg is talállak,
talán kihũl e lángoló arc,
talán csendesen meg is szólalsz:

Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Íme a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.
József Attila
2968
zsozirisz
A szívem hoztam el...
Csinálj vele, amit akarsz.
Én nem tudok mást tenni, és nem fáj nekem
semmi, semmi, semmi...
Csak a karom, mert nem öleltelek.
József Attila
2950
zsozirisz
Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
József Attila
714
zsozirisz
Bárhol jársz, minden úton melletted leszek,
Hogy gondjaidon átsegítselek,
S ha néha megtorpansz egy fontos cél előtt,
Én ott leszek, hogy szerelmemből meríts új erőt!
Mindent, mit elér az emberi vágy,
Összegyũjtjük majd az éveken át,
Lesz egy kertünk, s benne gesztenyefák…
Mit is mondjak még neked? Így várok rád,
S az én boldog szemem mást sose lát,
Csak a megújuló régi csodát egy életen át... Veled.
Michel Legrand
614
zsozirisz
Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden, ami ép.
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.
Örök életet élsz énvelem,
Vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
Kiket összeköt a szerelem.
Edith Piaf
591
zsozirisz
Ne rejtőzz el, úgyis látlak,
rád csukom a szempillámat.
Bent zörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben.
Elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvízen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg ha látlak.
Nézz rám... szólok a szemednek...
ne fuss el... Nagyon szeretlek.
Buda Ferenc
360
zsozirisz
Rád gondolok, ha nap fényét füröszti a tengerár,
rád gondolok, forrás vizét ha festi a holdsugár.
Téged látlak, ha szél porozza távol az utakat,
s éjjel, ha ing a kis palló a vándor lába alatt.
Téged hallak, ha tompán zúg a hullám és partra döng,
a ligetben ha néma csönd borul rám, téged köszönt.
Lelkünk egymástól bármi messze válva összetalál.
A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára.
Óh, jössz-e már!
Goethe
266
zsozirisz
Szeretlek, kedvesem, szeretlek tégedet,
Mint ember még soha, sohasem szeretett!
Oly nagyon szeretlek, hogy majd belehalok...
Szeretlek szívemmel, szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos őrült szerelemmel!

És ha mindezért jár díj avagy dicséret,
Nem engem illet az, egyedül csak téged,
A dicséretet és díjat te érdemled
Mert tőled tanultam én e nagy szerelmet!
Petőfi Sándor
234
zsozirisz
A Nap kihũl, a Föld kiszárad, az ég üres lesz nélküled,
és én senki vagyok, ha te nem vagy velem.
Annyira szeretlek!
Sütő András
198
zsozirisz
mindenről te jutsz eszembe
rólad minden eszembe jut
minden rólad jut eszembe
mindenről eszembe jutsz
mindenről te jutsz eszembe
Fodor Ákos
184
zsozirisz
Téged kerestelek, és magamra találtam.
Grillparzer
175
zsozirisz
A csókod festi kékre az eget,
szemed színétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ.
Weöres Sándor
169
zsozirisz
Kicsim, ne haragudj, hogy nem szeretlek még jobban,
de nem lehet már ennél jobban szeretni valakit.
József Attila
161
zsozirisz
Szeretlek, szeretlek, szeretlek,
egész nap kutatlak, kereslek,
egész nap sírok a testedért,
szomorú kedves a kedvesért,
egész nap csókolom testedet,
csókolom minden percedet.
Minden percedet csókolom,
nem múlik ízed az ajkamon,
csókolom a földet, ahol jársz,
csókolom a percet, mikor vársz,
messziről kutatlak, kereslek,
szeretlek, szeretlek, szeretlek.
Szabó Lőrinc
152
zsozirisz
Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz és imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy.
Szabó Lőrinc
137
zsozirisz
Fénylő ajkadon bujdokoló nap
a mosolyod; szelíden süt rám és meleg.
Hangodra kölyökként sikoltanak
a záporoktól megdagadt kis csermelyek.
Pillantásodtól nő a fũ, kihajt
a száraz ág és tőled piroslik a vér.
Ha meghalsz, meghalok; porainkból
egyszerre sodor majd forgó tornyot a szél.
Radnóti Miklós
127
zsozirisz
Áldott csodáknak tükre a szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy bölcse, Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb!

Ady Endre
114
zsozirisz
Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy,
csak hogy lényink egyesüljenek.
Petőfi Sándor
98
zsozirisz
Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
József Attila
96
zsozirisz
Tüzes, sajgó seb vagyok, égek,
Kínoz a fény és kínoz a harmat,
Téged akarlak, eljöttem érted,
Több kínra vágyom: téged akarlak.
Lángod lobogjon izzón, fehéren,
Fájnak a csókok, fájnak a vágyak,
Te vagy a kínom, gyehennám nékem,
Nagyon kívánlak, nagyon kívánlak.
Ady Endre
68
zsozirisz
Hegyes fogakkal mard az ajkam,
Nagy, nyíló rózsát csókolj rajtam,
Szörnyũ gyönyört a nagy vágyaknak.
Harapj, harapj, vagy én haraplak.
Úgy kéne sírni s zúg a vérem,
Hiába minden álszemérem,
Hiába minden. Ölbe kaplak:
Harapj, harapj, vagy én haraplak!
József Attila
67
zsozirisz
Hacsak már látlak, elalélok,
Torkomon a szavak elfúlnak,
Bőrömre zápor-szikrák hullnak,
Szememben sötét, vad árnyékok
S lárma fülemben.
Hideg verejték veri testem,
Remegően, félve halóan,
Az őszi fũszálnál fakóbban
Állok és már érzem a vesztem,
Meghalok érted.
Sappho
67
zsozirisz
Bánat - Gyász
Ugrás a lap tetejére
Ahol több az érzés, több a szenvedés is.
Leonardo da Vinci
3309
zsozirisz
Abból, hogy két ember nem érti meg egymást,
nem következik, hogy az egyik hibás.
Beauvoir
1070
zsozirisz
Az élet túl rövid ahhoz, hogy sokáig haragudjunk
valakire, és mindent elraktározzunk, ami fáj.
Charlotte Bronte
909
zsozirisz
Szem mögött, szó mögött gondárnyék feketül.
És mégis - ne remegj: lélek van teveled,
nem maradsz egyedül.
Áprily Lajos
879
zsozirisz
Senki sem érdemli meg a könnyeidet, aki pedig
megérdemli, az nem fog sírásra késztetni.
Marquez
660
zsozirisz
Nehéz dolog, hogy ne szeress, de nehéz az is,
hogyha szeretsz. A legnehezebb, ha hiába szeretsz.
Anakreon
659
zsozirisz
Ahol több az érzés, több a szenvedés is.
Leonardo da Vinci
589
zsozirisz
Az emberi lény el tud viselni egy hét szomjazást,
két hét éhezést, és akár évekig elviseli, hogy nincs
fedél a feje fölött, de a magányt nem viseli el.
Minden kín és minden szenvedés közül
a magány a legrosszabb.
Coelho
547
zsozirisz
A boldogság emléke már nem boldogság,
de a fájdalom emléke még fájdalom.
Byron
415
zsozirisz
Ne fájjon, amire nincs orvosság. Aminek vége, vége.
Shakespeare
233
zsozirisz
Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya, mikor
melletted ül és tudod, hogy sosem lehet a tiéd.
Marquez
222
zsozirisz
Hogyha kell, én ezer évig várok rád,
Míg a réten harmat fénylik, várok rád,
Míg a fákon gyümölcs érik, várok rád.
Mint kósza szél a pillangót a kerteken,
Az órámon a mutatót úgy kergetem,
Míg vissza nem jössz,
s nem hagysz el egy percre sem,
És átölelsz, úgy mint rég...
Norman Gimbel
175
zsozirisz
Tudod, mi a bánat?
Ülni egy csendes szobában, s várni valakire,
aki nem jön többé. Elutazni onnan, ahol boldog voltál,
s otthagyni szíved örökké. Szeretni valakit, aki nem
szeret téged, könnyeket tagadni, mik szemedben
égnek. Kergetni egy álmot, soha el nem érni,
csalódott szívvel mindig csak remélni. Megalázva írni
könyörgő levelet, sírdogálva várni, s nem jön rá felelet...
Osztrovszkij
163
zsozirisz
Várom, hogy visszatérj, szótlan szemembe nézz,
mosolyogj szomorún: - Semmi az egész!
Semmi az egész. Minden volt - ennyi lett!
Vezess már haza engem. Szorítsd a kezemet.
Esténként majd néha, ha erősek leszünk,
amit remélni kellene - arra emlékezünk.
Váci Mihály
116
zsozirisz
Némely szívhez csak úgy tudnak
hozzáférni, ha sebet ütnek rajta.
Stendhal
97
zsozirisz
Ha először nem érsz el, csak tarts ki bátran.
Ha itt nem találsz, keress meg ott.
Valahol megállok, és várok rád.

Whitmann
81
zsozirisz
Ne álljatok zokogva síromnál, nem vagyok ott.
De ott vagyok az ezer szélben, mi fú.
Én vagyok a gyémántcsillogás a havon.
Én vagyok a Napfény az érett gabonán.
Én vagyok a szelíd őszi eső.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
ott vagyok minden hangban Veletek,
A csendesen köröző madár szavában, de én
vagyok a csillag is, mely rátok süt az éjszakában.

Ne álljatok hát zokogva síromnál, nem vagyok ott.
Nem haltam meg...nincs is halál.
Anonym
48
zsozirisz
Ha elhagynál engemet, - jobban mi fájna?
Hiányod, vagy a szív megdobbant magánya?
A csalódás kínjától félek, vagy féltlek?
Szerelmünket szeretem jobban,
vagy Téged?
Váci Mihály
43
zsozirisz
Letéptem ezt a hangaszálat
Már tudatod, az ősz halott
E földön többé sose látlak
ó, idő szaga, hangaszálak
És várlak téged, tudhatod...
Apollinaire
29
zsozirisz
Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
Csillag-sorsomba ne véljen fonódni.
S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak:
Általam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.
Ady Endre
22
zsozirisz
Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk.
Arany János
18
zsozirisz
Már nem születik mese abból, ha látlak,
csak néma nevetés,
hogy miért volt nekem sok, ami vagy,
most meg kevés...
Szécsi Magda
16
zsozirisz
Nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem,
hanem, hogy többé nem hiszek neked.
Nietzsche
11
zsozirisz
Ne vádoljunk senkit a multért,
A vád már úgyis hasztalan.
Talán másképp lehetett volna, -
Most már... mindennek vége van!...
Úgy szeretnék zokogni, sírni
A sírra ébredt vágy felett, -
De ránézek fehér arcodra
S elfojtom, némán, könnyemet.
Ady Endre
5
zsozirisz
És nem vesz rajtuk erőt a halál.
Nem hallják immár a sirály jaját
s a parton megtörő hullám zaját;
hol virág lélegzett, fejét virág
nem emeli az erős szélbe már;
bár nincs eszük, s feküsznek mereven,
lényegük általüt a százszorszépeken,
s nap felé tör, amíg csak a nap áll,
és nem vesz rajtuk erőt a halál.
Dylan Thomas
4
zsozirisz
Jókívánságok
Ugrás a lap tetejére
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett...
Népköltés
45835
zsozirisz
Leszállt egy angyal, és azt súgta nékem:
Gondolj ma azokra, kik szívedben élnek.
Eszembe jutottál Te és a családod...
Szívemből kívánok szép, boldog karácsonyt!
Népköltés
9878
zsozirisz
Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon, ki elindult az haladjon.
Örömöd sok legyen, bánatod semmi,
Segítsen az Isten boldognak lenni.
Légy mindig vidám, örülj minden szépnek,
Ezt kívánom Neked erre az új évre!
Népköltés
6404
zsozirisz
Áldott estén, karácsony éjen,
angyalok szállnak fenn az égen.
Mindenkihez be-benéznek, mindenhová odaérnek.
Áldást hoznak minden házra, csillagot a fenyőfára.
Cyrax
6171
zsozirisz
Virradjon rád szép nap,köszöntsön rád jó év,
kedves hajlékodba költözzön a jólét.
Szívedben szeretet, lelkedben nyugalom,
légy boldog a következő 365 napon!
Népköltés
4583
zsozirisz
Húsvét
Fakadnak már a virágok, kiderül az ég,
És a föld most készül ülni drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön, ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember győzedelmesen!
Adjatok hálát s virágot, tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah! Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még valamennyien,
Mint az istenember egykor: Győzedelmesen.
Reviczky Gyula
4154
zsozirisz
Karácsonyi rege ha valóra válna,
Igazi boldogság szállna a világra...
Ady Endre
3356
zsozirisz
Betlehemi fényes csillag ne tũnj le az égről!
Ragyogj a világra, küldd mennyei fényed!
Jer mutasd az utat bölcsnek és királynak
Hogy odataláljon..., és taníts meg újra,
Hogy a szeretetnél nincs szebb a világon!
Baja Mihály
3322
zsozirisz
Ballag már az esztendő, vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő, vígan fütyörészve.
Beéri az öreget s válláról a terhet
legényesen leveszi, pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul, s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog Múlttal a Jövendő.
Kányádi Sándor
3120
zsozirisz
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megfürödni
s mesék tavában mélyen,
mélyen ezt a világot elfeledni.
Wass Albert
3096
zsozirisz
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörũ igézet,
Ilyenkor decemberben.
... És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula
2288
zsozirisz
Újra eljött hozzánk Szent karácsony napja,
örüljön mindenki, ki e földet lakja.
Megszületett Krisztus, kárhozattól megment,
Öröm van a mennyben, újjongás van itt lent.
Ez karácsony napján örömünk forrása,
Hogy van a világnak Dicső Messiása.
Népdal
2188
zsozirisz
Karácsony készül, emberek...
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek.
Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek...
Wass Albert
2030
zsozirisz
Szilveszter éjjelén tárd ki ablakod,
mert elküldtem Hozzád az én angyalom.
Egy pillanatra figyelj rá, mert a nevemben
Boldog Új Évet Kíván:
Népköltés
1968
zsozirisz
Húsvétra...
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.
Juhász Gyula
1277
zsozirisz
Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros tojással!
Népköltés
1115
zsozirisz
Angyal zenéje, gyertyafény
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Áprily Lajos
839
zsozirisz
Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat,
gondosan őrizzük meg,
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.
József Attila
675
zsozirisz
Kívánok neked az ablakodba fényeket,
a fényhez szép csendeket,
a csendhez tiszta vágyakat,
s a vágyhoz mindig társakat.
Anonym
538
zsozirisz
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Móra László
336
zsozirisz
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Dsida Jenő
160
zsozirisz
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap és minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság
És békessége már az embereknek!
Juhász Gyula
148
zsozirisz
Fényben rezeg a fenyő.
Lobognak a gyertyák.
Ünnep van ma, Karácsony
látogatott hozzánk.
Gazdag Erzsi
107
zsozirisz
Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.
Csanádi Imre
101
zsozirisz
Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kivánom én.
Karinthy Frigyes
36
zsozirisz

zsozirisz
Design: Copyright © zsozirisz.hu   2005 - 2018