zsozirisz
zsoziriszzsoziriszzsoziriszzsoziriszzsoziriszzsozirisz
Jókívánságok
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett...
Népköltés
45835
Leszállt egy angyal, és azt súgta nékem:
Gondolj ma azokra, kik szívedben élnek.
Eszembe jutottál Te és a családod...
Szívemből kívánok szép, boldog karácsonyt!
Népköltés
9878
Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon, ki elindult az haladjon.
Örömöd sok legyen, bánatod semmi,
Segítsen az Isten boldognak lenni.
Légy mindig vidám, örülj minden szépnek,
Ezt kívánom Neked erre az új évre!
Népköltés
6404
Áldott estén, karácsony éjen,
angyalok szállnak fenn az égen.
Mindenkihez be-benéznek, mindenhová odaérnek.
Áldást hoznak minden házra, csillagot a fenyőfára.
Cyrax
6171
Virradjon rád szép nap,köszöntsön rád jó év,
kedves hajlékodba költözzön a jólét.
Szívedben szeretet, lelkedben nyugalom,
légy boldog a következő 365 napon!
Népköltés
4583
Húsvét
Fakadnak már a virágok, kiderül az ég,
És a föld most készül ülni drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön, ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember győzedelmesen!
Adjatok hálát s virágot, tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah! Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még valamennyien,
Mint az istenember egykor: Győzedelmesen.
Reviczky Gyula
4154
Karácsonyi rege ha valóra válna,
Igazi boldogság szállna a világra...
Ady Endre
3356
Betlehemi fényes csillag ne tũnj le az égről!
Ragyogj a világra, küldd mennyei fényed!
Jer mutasd az utat bölcsnek és királynak
Hogy odataláljon..., és taníts meg újra,
Hogy a szeretetnél nincs szebb a világon!
Baja Mihály
3322
Ballag már az esztendő, vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő, vígan fütyörészve.
Beéri az öreget s válláról a terhet
legényesen leveszi, pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul, s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog Múlttal a Jövendő.
Kányádi Sándor
3120
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megfürödni
s mesék tavában mélyen,
mélyen ezt a világot elfeledni.
Wass Albert
3096
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörũ igézet,
Ilyenkor decemberben.
... És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula
2288
Újra eljött hozzánk Szent karácsony napja,
örüljön mindenki, ki e földet lakja.
Megszületett Krisztus, kárhozattól megment,
Öröm van a mennyben, újjongás van itt lent.
Ez karácsony napján örömünk forrása,
Hogy van a világnak Dicső Messiása.
Népdal
2188
Karácsony készül, emberek...
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek.
Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek...
Wass Albert
2030
Szilveszter éjjelén tárd ki ablakod,
mert elküldtem Hozzád az én angyalom.
Egy pillanatra figyelj rá, mert a nevemben
Boldog Új Évet Kíván:
Népköltés
1968
Húsvétra...
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.
Juhász Gyula
1277
Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros tojással!
Népköltés
1115
Angyal zenéje, gyertyafény
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Áprily Lajos
839
Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat,
gondosan őrizzük meg,
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.
József Attila
675
Kívánok neked az ablakodba fényeket,
a fényhez szép csendeket,
a csendhez tiszta vágyakat,
s a vágyhoz mindig társakat.
Anonym
538
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Móra László
336
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Dsida Jenő
160
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap és minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság
És békessége már az embereknek!
Juhász Gyula
148
Fényben rezeg a fenyő.
Lobognak a gyertyák.
Ünnep van ma, Karácsony
látogatott hozzánk.
Gazdag Erzsi
107
Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.
Csanádi Imre
101
Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kivánom én.
Karinthy Frigyes
36

zsozirisz
Design: Copyright © zsozirisz.hu   2005 - 2018