zsozirisz
zsoziriszzsoziriszzsoziriszzsoziriszzsoziriszzsozirisz
Gondolatok
Csak az tud élni, ki mindig nevet,
kinek szívéből nem fogy a szeretet,
kinek lelke élettől vidám,
a világ szépségén ámulva csodál.
Ki minden könnyből szivárványt fakaszt,
ki minden sziklából virágot szakaszt,
ki élete gondjain könnyedén átrobog...
Csak az tud élni: KI MINDIG MOSOLYOG
Anonym
45153
Az igazi boldogság forrása önmagunkban rejlik,
és mások nem tehetik igazán boldogtalanná azt,
aki boldog akar lenni.
Rousseau
11017
Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
remény, csalódás, küzdelem, bukás,
sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
s meg nem találni - ez az élet.
Madách Imre
5867
Köszönd meg a lángnak a Világosságot,
de meg ne feledkezz a lámpatartóról,
aki az árnyékban áll kitartó türelemmel.
Tagore
4858
Örömre várni nem kisebb öröm, mint már örülni...
Shakespeare
4648
A boldogságnak az a legnagyobb titka,
hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal.
Fontenelle
4514
Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.
Ady Endre
3632
A sikeres ember megkapja, amit akar.
A boldog ember örül annak, amit kap.
Brown
3242
Csak kétféleképpen élheted az életed.
Vagy abban hiszel, hogy a világon
semmi sem varázslat. Vagy pedig abban,
hogy a világon minden varázslat.
Einstein
2636
Isten szolgálásának legjobb módja, ha
követjük álmainkat. Csak aki maga is boldog,
képes a boldogságot szétárasztani.
Coelho
2529
Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam,
amin nem tudok változtatni,
adj bátorságot, hogy változtassak, amin lehet,
és adj bölcsességet, hogy a kettő között
különbséget tudjak tenni.
Imádság
2315
Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen.
Ady Endre
1809
Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon.
Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött,
az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy.
Exupéry
1668
Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.
Aurelius
1667
Soha ne félj kimondani azt, amiről
egész lelkeddel tudod, hogy igaz.
Márai Sándor
1500
Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul,
egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig
tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem
vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.
Keller
1405
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége a szórakozásuknak.
Gyökössy Endre
1139
Emberek milliói döntenek úgy, hogy nem lesznek
érzékenyek. Vastag bőrt növesztenek maguk köré,
hogy senki ne okozhasson nekik fájdalmat.
De ennek nagy ára van. Senki sem okozhat nekik
fájdalmat, de boldoggá sem teheti őket senki.
Osho
1002
Létünk olyan múló, mint az őszi felhők.
Ha nyomon követjük a születést s a halált, olyan az,
mintha egy zenemũ felvonásait kísérnénk végig.
Az élet nem más, mint egy villámlás az égen.
Elszalad, mint gyors hegyi csermely...
Buddha
860
Ne rágódjunk kis hibákon, hanem örüljünk a jónak.
Andersen
858
Sose felejts el mosolyogni.
Még akkor sem, amikor szomorú vagy.
Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba...
Márquez
829
Bizonyos koron felül már nem az a fontos,
mit mondanak az emberről, hanem
hogy ő mit tart saját magáról...
Legbelül, négyszemközt saját magával, ott ahol
semmiféle ripacskodással, semmilyen ledér
mutatvánnyal nem lehet elkendőzni az igazságot...
Rónay György
690
Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat,
és közben elfelejt élni.
Rowling
557
Nem az a fontos, hogy velünk mit tesznek,
hanem az, hogy mi mit teszünk.
Aurelius
554
Az embernek hinnie kell,
hogy valamihez tehetsége van,
és azt a valamit el kell érnie,
kerüljön bármibe...
M. Curie
552
Légy őszinte és csak a becsületre adj.
Ne mondj ki szót, mely nem szívedből fakad.
Moliére
482
Minden apró szenvedés megerősíti az embert,
és segít elviselni a nagyobb szenvedéseket.
Kínai közmondás
454
Akinek látszunk, arról mindenki ítélhet,
amilyenek valóban vagyunk, arról senki sem.
Voltaire
412
A nő a gyötrelem és a szenvedés forrása, ugyanakkor
az örömé és a szépségé is. Ebből következik, hogy aki
megtalálja hozzá a kulcsot, sohasem tudja, mit nyit ki,
a pokol vagy a mennyország kapuját.
Grandpierre
407
Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.
Einstein
395
Bolond gondolatai mindenkinek vannak,
csakhogy a bölcs nem mondja ki őket.
Wilhelm Busch
303
Ha nagyon szerencsétlennek érzed magad,
gondolj azokra az emberekre, akik szívesen
cserélnének veled...
Lembke
298
...az, hogy én ki vagyok, attól függ,
hogy te minek akarsz látni engem.
Millmann
238
Ha azt kívánod, hogy megbecsüljenek,
tudj megbecsülni másokat.
Tatiosz
233
Senki sem szerezheti meg mindazt, amit akar, azt
azonban megteheti, hogy ne kívánja azt, amije nincs.
Seneca
227
Nem akkor leszünk magabiztosak,
ha mindig igazunk van, hanem akkor,
ha nem félünk a tévedéstől.
McIntyre
224
A fájdalom senkit nem kímél. Öl, butít, nyomorba
dönt. A fájdalom a por, melyből a főnixmadár feltámad,
benne kezdődik az újjászületés. Életet lehel az élő
halottakba. Megtanít rá, hogy nem létezik abszolút
igazság és abszolút hamisság. Megtanítja az élőknek,
hogy ne legyenek biztosak semmiben, amit ismernek.
Alázatossá tesz. Beárnyékol. Megfeketít. Kivilágosít.
A bánat új embert farag belőled, ha közben
nem pusztulsz bele.
Ericsson
210
A házasság csodálatos misztérium...
a férfi és a nő az a két oszlop, mely fenntartja a Földet,
és megakadályozza, hogy összeomoljon.
Kazantzakisz
203
Magasból nézve mosolyogni való minden
szívfájdalom. Bizony sokszor még a magunké is...
Andersen
189
A magány is - mint minden más - csak addig csábító,
amíg nem kényszer. Ahhoz, hogy az ember vidám
gyalogos legyen, okvetlen szükséges egy pár jó ló
vagy autó a háttérben, s ahhoz, hogy vidám
magányban éljen, okvetlenül szükséges a lehetősége,
hogy akkor lép ki belőle, amikor akar.
Fekete István
186
Az elégedettség forrása gondolkodásunkban rejlik,
és aki az emberi természetre vonatkozó csekély
ismereteinek köszönhetően úgy keresi boldogságát,
hogy mindent meg akar változtatni, kivéve önmagát,
reménytelen dologra pazarolja életét, mert csak
megsokszorozza szenvedéseit, holott ezek
megszüntetését kellene legfőbb céljának tekintenie.
S. Johnson
145
Az ember csak akkor számíthat mások becsülésére,
ha van önbecsülése, és csak akkor hisznek benne,
ha ő is hisz magában.
Oriana Fallaci
136
A világon csak akkor lesz békesség, ha a férfiak
térdre hullva esedeznek bocsánatért asszonyaiktól...
J. Keruac
119
Amit az ember nem szerez meg,
mindig jobbnak látszik annál, mint amije van.
Ebben rejlik az emberi lét romantikája és hülyesége.
Remarque
106
Ahhoz, hogy az ember győzni tudjon,
hozzátartozik, hogy tudjon veszíteni is.
Erich Segal
101
Én én vagyok. Te te vagy. Nem azért születtem,
hogy az elvárásaidnak megfeleljek, és te sem
azért születtél, hogy az elvárásaimnak megfelelj.
Én én vagyok. Te te vagy. Ámen.
Gestalt ima
85
Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted
az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat,
rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.
Indián mondás
77
Céltalan hajósnak nem kedvez a szél.
Montaigne
74
Bár minden ember az lenne, aminek látszik...
vagy pedig ne látszanék olyannak, ami nem.
Shakespeare
65
Nem csak a szerencse vak. Többnyire
elvakítja azokat is, akiket kegyeibe fogad.
Cicero
51
Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni,
senki se önmagát.
Lev Tolsztoj
42
Kiktől félek a leginkább?
Azoktól, akik nem ismernek
és rosszat mondanak rólam.
Platon
38
A büszkeség, ha értelem nélkül marad,
erőtlen és a semminél többet nem ér.
Aiszkhülosz
28
Magamat kigúnyolom, ha kell,
de hogy más tegye, azt nem tũröm el.
Rostand
22
A megrovást könnyen elviselik az emberek,
de a kinevetést nem tũrik.
Abba beleegyeznek, hogy ostobák legyenek,
de nevetségesek lenni nem akarnak.
Moliére
19

zsozirisz
Design: Copyright © zsozirisz.hu   2005 - 2018